Mga Parating Itinatanong tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 para sa mga taong apektado ng kanser - Filipino

Itong Mga Parating Itinatanong FAQs tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 na para sa mga taong apektado ng kanser ay tinipon ng Cancer Australia na may tulong mula sa mga doktor ng kanser at mga taong apektado ng kanser. Ang mga kasagutan sa mga FAQs na ito ay batay sa impormasyon at katibayan na kasalukuyang nasa Australya at sa mundo. Itong mga FAQs ay mapapabago kapag may dumarating na mga bagong impormasyon.

File name: frequently-asked-questions-...filipino-30.09.2022.pdf.pdf
File size: 541831
Cancer Type:
All Cancer Types
Publication Audience:
People affected by cancer, and their family and friends
Year: 2021
Document Status:
Current. This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.