Tờ thông tin về các bệnh ung thư phụ khoa (Gynaecological cancers fact sheet)

Tổng quan về các bệnh ung thư phụ khoa bao gồm các loại, triệu chứng, yếu tố nguy cơ, chẩn đoán, cách điều trị và tìm hỗ trợ.

Tên tập tin: 2020_gync_gynae_cancer_factsheet-vie.pdf
Kích thước tập tin: 316250
Các loại ung thư:
Ung thư cổ tử cung
Gynaecological cancers
Đối tượng của ấn phẩm:
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
Năm: 2020
Tình trạng tài liệu:
Cập nhật