Nhận được tư vấn và chăm sóc tốt nhất: hướng dẫn cho những người bị ảnh hưởng bởi ung thư phổi (Getting the best advice and care: a guide for those affected by lung cancer)

Tên tập tin: 2018_lcbc_lung_cancer_frame...est_advice_and_care-vie.pdf
Kích thước tập tin: 395488
Các loại ung thư:
Ung thư phổi
Đối tượng của ấn phẩm:
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2019
Tình trạng tài liệu:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.