Không ai biết rõ cơ thể bạn hơn bạn cả. (No one knows your body like you do)

Tờ thông tin DL cung cấp thông tin về các triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Tên tập tin: 2014_ocab_no_one_knows_your_body_like_you_do-vie.pdf
Kích thước tập tin: 235331
Các loại ung thư:
Ung thư buồng trứng
Đối tượng của ấn phẩm:
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2009
Tình trạng tài liệu:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.