Skip to main content

Cancer Australia Publications

Information for women about family history of breast cancer and ovarian cancer

Understanding your family history of breast or ovarian cancer can provide an indication of your chance of developing either disease.

Tên tập tin: 2014_fhic_information_for_women_bc_and_ovc-tgl.pdf
Cỡ chữ: 214.21 KB
Các loại ung thư: Ung thư vú | Ung thư buồng trứng
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2011
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.