Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Nhận được tư vấn và chăm sóc tốt nhất: hướng dẫn cho những người bị ảnh hưởng bởi ung thư phổi (Getting the best advice and care: a guide for those affected by lung cancer )

Tên tập tin: 2018_lcbc_lung_cancer_frame...est_advice_and_care-vie.pdf
Cỡ chữ: 386.22 KB
Các loại ung thư: Ung thư phổi
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2019
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.