Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

What's your cough telling you? Brochure

The resource provides information on the symptoms of lung cancer and the importance of early assessment by a GP or healthcare worker.

 

Tên tập tin: 2019_whats_your_cough_telling_you_flyer_vie.pdf
Cỡ chữ: 446.18 KB
Các loại ung thư: Ung thư phổi
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2019
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.