Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Gynaecological cancers fact sheet

An overview of gynaecological cancers including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Tên tập tin: 2020_gync_gynae_cancer_factsheet-vie.pdf
Cỡ chữ: 308.84 KB
Các loại ung thư: Ung thư cổ tử cung | Gynaecological cancers
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
Năm: 2020
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.