Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Các Câu hỏi Thường gặp về thuốc chủng ngừa COVID-19 cho những người bị ảnh hưởng bởi ung thư – Tiếng Việt

Các Câu hỏi Thường gặp (Frequently Asked Questions - FAQs) này về thuốc chủng ngừa COVID-19 cho những người bị ảnh hưởng bởi ung thư, được Cancer Australia soạn với sự trợ giúp từ các chuyên gia lâm sàng về bệnh ung thư, và những người bị ảnh hưởng bởi ung thư. Các câu trả lời cho các câu hỏi FAQs này được dựa trên thông tin và chứng cớ hiện có tại Úc và trên quốc tế. Các câu hỏi FAQs này sẽ được cập nhật khi có thông tin mới.

Tên tập tin: frequently-asked-questions-...r-vietnamese-30.09.2022.pdf
Cỡ chữ: 561.57 KB
Các loại ung thư: Tất cả các loại ung thư
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2021
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.