Skip to main content

Cancer Australia Publications

Publications & Resources

Cancer Australia provides access to a wide range of cancer resources on our Publications and resources library, including consumer information, clinical guidance, data reports, fact sheets and more.

Cancer Australia is moving to a new process of providing digital copies only of resources on from mid-September 2020.

Resources can be downloaded free of charge for individual use, reference or for printing.

For any queries, visit our Contact us page.

Translating and Interpreter Service (TIS)

If you need an interpreter, call the Translating and Interpreter Service (TIS) on 13 14 50, Monday to Friday 9 am – 5 pm.

If you experience difficulties downloading, accessing or ordering any Cancer Australia resource, please call 02 9357 9400 or email us at enquiries@canceraustralia.gov.au

Search

Displaying 1 - 7 of 7

Filter your search

Choose your language

Title Taon

Itong Mga Parating Itinatanong FAQs tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 na para sa mga taong apektado ng kanser ay tinipon ng Cancer Australia na may tulong mula sa mga doktor ng kanser at mga taong apektado ng kanser. Ang mga kasagutan sa mga FAQs na ito ay batay sa impormasyon at katibayan na kasalukuyang nasa Australya at sa mundo.

Lahat ng Mga Uri ng Kanser
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF

Isang pangkalahatang pananaw sa mga gynecological na kanser kabilang ang mga uri, mga sintomas, mga salik ng panganib, diyagnosis, paggamot at paghahanap ng suporta.

Kanser sa cervix | Gynaecological cancers
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
PDF, DOCX
Kanser sa baga
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF, DOCX
Ang pag-unawa sa kasaysayan ng iyong pamilya sa kanser sa suso o obaryo ay makakapagbigay ng indikasyon sa iyong pagkakataong magkaroon ng alinman sa sakit.
Kanser sa suso | Kanser sa obaryo
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF, DOCX

Ang dulugan na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa emosyonal at panlipunang epekto ng kanser. Sinulat ito para sa mga taong nasuring mayroong kanser, sa kanilang pamilya at mga kaibigan.

Lahat ng Mga Uri ng Kanser
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF, DOCX

This resource has been developed to help women with metastatic (secondary) breast or ovarian cancer talk about how palliative care might help them to live as well as possible when cancer has spread.

Kanser sa suso
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF, DOCX
Isang DL flyer na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sintomas ng kanser sa obaryo.
Kanser sa obaryo
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
PDF, DOCX