Skip to main content

Cancer Australia Publications

No one knows your body like you do

A DL flyer providing information about the symptoms of ovarian cancer.

Pangalan ng file: 2014_ocab_no_one_knows_your_body_like_you_do-tgl.pdf
Laki ng file: 204.55 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa obaryo
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2009
Kalagayan ng Dokumento: Greater than 5 years

This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.