Skip to main content

Cancer Australia Publications

Walang sinuman ang makakaalam sa iyong katawan nang gaya mo (No one knows your body like you do)

Isang DL flyer na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sintomas ng kanser sa obaryo.
Pangalan ng file: 2014_ocab_no_one_knows_your_body_like_you_do-tgl.pdf
Laki ng file: 204.55 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa obaryo
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2009
Kalagayan ng Dokumento: Greater than 5 years

This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.