Skip to main content

Cancer Australia Publications

Kanser – paano ang iyong paglakbay? (Cancer - how are you travelling?)

Ang dulugan na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa emosyonal at panlipunang epekto ng kanser. Sinulat ito para sa mga taong nasuring mayroong kanser, sa kanilang pamilya at mga kaibigan.

Pangalan ng file: 2014_pcac_cancer_how_are_you_travelling-tgl.pdf
Laki ng file: 309.03 KB
Mga Uri ng Kanser: Lahat ng Mga Uri ng Kanser
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2010
Kalagayan ng Dokumento: Greater than 5 years

This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.