Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Pagkuha ng pinakamagandang payo at pangangalaga: isang gabay para sa mga taong apektado ng kanser sa baga (Getting the best advice and care: a guide for those affected by lung cancer)

Pangalan ng file: 2018_lcbc_lung_cancer_frame...est_advice_and_care-tgl.pdf
Laki ng file: 1.12 MB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa baga
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2019
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.