Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Pahina ng impormasyon tungkol sa mga gynecological na kanser (Gynaecological cancers fact sheet)

Isang pangkalahatang pananaw sa mga gynecological na kanser kabilang ang mga uri, mga sintomas, mga salik ng panganib, diyagnosis, paggamot at paghahanap ng suporta.

Pangalan ng file: 2020_gync_gynae_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng file: 266 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa cervix | Gynaecological cancers
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
Taon: 2020
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.