Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Gynaecological cancers fact sheet

An overview of gynaecological cancers including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Pangalan ng file: 2020_gync_gynae_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng file: 266 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa cervix | Gynaecological cancers
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
Taon: 2020
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.