Skip to main content

Cancer Australia Publications

A A

Mga Parating Itinatanong tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 para sa mga taong apektado ng kanser - Filipino

Itong Mga Parating Itinatanong FAQs tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 na para sa mga taong apektado ng kanser ay tinipon ng Cancer Australia na may tulong mula sa mga doktor ng kanser at mga taong apektado ng kanser. Ang mga kasagutan sa mga FAQs na ito ay batay sa impormasyon at katibayan na kasalukuyang nasa Australya at sa mundo. Itong mga FAQs ay mapapabago kapag may dumarating na mga bagong impormasyon.

Pangalan ng file: frequently-asked-questions-...filipino-30.09.2022.pdf.pdf
Laki ng file: 529.13 KB
Mga Uri ng Kanser: Lahat ng Mga Uri ng Kanser
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2021
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.