Pahina ng impormasyon tungkol sa mga gynecological na kanser (Gynaecological cancers fact sheet)

Isang pangkalahatang pananaw sa mga gynecological na kanser kabilang ang mga uri, mga sintomas, mga salik ng panganib, diyagnosis, paggamot at paghahanap ng suporta.

Pangalan ng talaksan: 2020_gync_gynae_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng talaksan: 272385
Mga Uri ng Kanser:
Kanser sa cervix
Gynaecological cancers
Tagabasa ng Publikasyon:
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
taon: 2020
Kalagayan ng Dokumento:
Kasalukuyan