Pagkuha ng pinakamagandang payo at pangangalaga: isang gabay para sa mga taong apektado ng kanser sa baga (Getting the best advice and care: a guide for those affected by lung cancer)

Pangalan ng talaksan: 2018_lcbc_lung_cancer_frame...est_advice_and_care-tgl.pdf
Laki ng talaksan: 1172243
Mga Uri ng Kanser:
Kanser sa baga
Tagabasa ng Publikasyon:
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
taon: 2019
Kalagayan ng Dokumento:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.